sky
บ้านตาดวันนี้

ประชาสัมพันธ์

นายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองข้างสำนักงาน
นายสมัย น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานจ้าง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 2 ข้างทาง ตาม

เอกสารเผยแพร่

rongtuck

ark