sky
บ้านตาดวันนี้

     ข้อมูลทั่วไปและช่องทางติดต่อเทศบาลตำบลบ้านตาด

เทศบาลตำบลบ้านตาด เลขที่ 234 หมู่ที่ 5 บ้านกกสะทอน ถนนอุดร-หนองประเสริฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ ที่รับผิดชอบทั้งหมด 100.85 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การปกครองดูแล จำนวน 16 หมู่บ้าน
โทร. 042-120-429 แฟกซ์. 042-120-430 E-Mail: bantad_sao@hotmail.com, Bantad.Udonthai@gmail.com

   แผนที่เทศบาลตำบลบ้านตาด

แชทกับเทศบาลตำบลบ้านตาด