sky
บ้านตาดวันนี้

ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

เลือกข้อความถวายพระพร


ข้าพระพุทธเจ้า


ตำแหน่ง (ถ้ามี)

หน่วยงาน (ถ้ามี)