sky
บ้านตาดวันนี้

สำนักปลัด

doc2

นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง
หัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับต้น
061-0319317

nutticha

นางสาวณัฏฐพิชา ราชแข็ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น
089-9405412

พิณญาภา

นางสาวพิณญาภา  กระบือคูณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รดับต้น
086-2628444

ธัญธิดา ชูดำ

นางสาวธัญธิดา  ชูดำ
นิติกรปฏิบัติการ
063-5879195

RGB básico

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคลากร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สุภาดา

นางสาวสุภาดา  ขุนวงษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
042-120429 ต่อ 11

RGB básico

-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 

6

สิบเอกสุรศักดิ์  แสงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
042-120429 ต่อ 11

จ่าเอกเฉลิมชัย

จ่าเอกเฉลิมชัย  ชูคันหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
042-120429 ต่อ 11

RGB básico

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

19

นางสาวจีรจันทร์ คำปิคา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

44

นายธีรพงษ์ เพียงพันธ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
092-7955602

16

นางสาวศิรประภา บุดดีคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
062-1624166

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

palat_5

นางสาววนิดา นามคันไชย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
095-6582063

palat_4

นางสาวศรีสุภาค์  หลักฐาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

RGB básico

-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศรายุทธ ไชยมี (พนักงานขับรถยนต์)

นายศรายุทธ  ไชยมี
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงษ์ ศิริพันธ์(พนักงานขับรถยนต์)

นายณัฐพงษ์  ศิริพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา พลน้ำเที่ยง (คนงานทั่วไป)

นายยุทธพงษ์  พลเรือง
พนักงานขับรถยนต์

นายอุระ ยุบลเมฆ (พนักงานขับรถยนต์)

นายอุระ  ยุบลเมฆ
พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา มาตราช (พนักงานขับรถยนต์)

นายยุทธนา  มาตราช
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสุระชัย สอนบาล (คนงานทั่วไป)

นายสุระชัย  สอนบาล
คนงานทั่วไป

นายยุทธพงษ์ พลเรือง(พนักงานขับรถยนต์)

นายยุทธนา  พลน้ำเที่ยง
คนงานทั่วไป

พี่หน่อย2

นางสาววงเดือน  มังคละแสน
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป

RGB básico

-ว่าง-
คนงานทั่วไป